ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การสร้างเอกสาร PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000011
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 9
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป้นเอกสาร e-Book (Electronics Book) รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนําเสนอผ่าน WWW โดยเป็นรูปแบบของเอกสารที่พัฒนาโดย www.adobe.com เนื่องจากเอกสารลักษณะนี้ มีรูปแบบ และการจัดหน้ากระดาษ เหมือนเอกสารต้นฉบับทุกประการ มีขนาดไฟล์ไม่โตมากนัก ทํางานข้ามระบบ (Cross Platform) ได้ ทําให้เอกสารนี้เป็นอิสระจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ (OS) กล่าวคือ เอกสาร PDF สร้างได่ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh windows และ Unix และสามารถเรียกดูร่วมกันได้นั่นเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
100.26.179.41