ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> Easy Spec (Value PC)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สัญญา คล่องในวัย
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000016
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 15
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด Value PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสําหรับใช้งานทั่วไปทั้งภายในบ้านพักอาศัย และใช้ในสํานักงาน ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีข้อกําหนด (Specification) หลากหลาย ทําให้ง่ายต่อการผลิตชิ้นส่วนการผลิตคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา Value PC สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งด้านความบันเทิง การศึกษา สื่อประสม โปรแกรมประเภทเกมส์ ต่างๆ และสามารถรองรับการใช้งาน กับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์สํานักงานเป็นสําคัญ เช่น Windows Base โปรแกรมชุด Office Suite เช่น Open Office Microsoft Office Lotus Smart Suite หรือในบางธุรกิจให้ความสําคัญกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น โปรแกรมด้านการจัดการทางด้านบัญชี การเงิน เงิน เดือนเป็นต้น รวมถึงการใช้งาน พื้นฐานทางด้านเครือข่ายภายในสํานักงาน เช่น อินทราเน็ต หรือสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
100.26.179.41