ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> บทบาทการเรียนการสอน e-Learning ในประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000021
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 4
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) ได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับ ขณะนี้ก็จะมีวิถีของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากกว่าในยุคใดๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งนี้ต้องระดมสมอง สรพพกำลังทั้งมวลเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
100.26.179.41