ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> แนวทางการพัฒนาไอซีทีในสถาบันการศึกษาอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง พรรณิภา
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000034
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 8
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก จากแผนพัฒนาดังกล่าว เน้นให้รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ประชากรไทยมีประมาณ 61 ล้านคน โดยประมาณ จะมีเด็กไทยเข้าสู่ระบบการศึกษาปีละประมาณหนึ่งล้านคน เมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายที่ให้เด็กทุกคนเข้าสู่ระบบภาคศึกษาบังคับ 12 ปี ซึ่งหมายถึง จะมีนักเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ถึงปีละประมาณ ล้านคน หากรัฐบาลมีการวางแผนและหาทางเตรียมการ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ได้มากขึ้น และใช้ต้นทุนที่น้อยลง การดําเนินการเช่นนี้ก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม วิธีการที่เหมาะสมยิ่ง ในปัจจุบันคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดําเนินการจัดการศึกษา และยังเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อดังต่อไปนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
54.80.249.22