ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2543



อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000038
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 112
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสาระสนเทศแห่งชาติ มีความตั้งใจที่จะสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจากปี 2542 เป็นครั้งแรก จุดประสงค์แรกของการสำรวจครั้งนี้ คือการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ การศึกษา ฯลฯ และพฤติกรรมการใช้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.81.172.77