ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> รายงานการประเมินผลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง กสทช.
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000040
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 162
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด จากที่รัฐบาลได้รับความเห็นชอบในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT2000) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 และนโยบาย IT2000 ได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย นโยบาย IT2000 ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ภายใต้พันธกิจสามประการได้แก่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.81.172.77