ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000041
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 76
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) โดยในช่วงระยะ 5 ปี ภายใต้นโยบาย IT2000 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ดำเนินการในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยเน้นที่การสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานภาครัฐ 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
54.80.249.22