ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544ผู้แต่ง ไพโรจน์ วายุภาพ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000043
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 43
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด วันที่มีผลใช้บังคับ(มาตรา ๒)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.208.126.232