ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้งาน OSS Media Converter 4.0.0อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000056
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 10
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด OSS Media Converter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงมีเดียไฟล์ชนดต่างๆ ให้เป็นไฟล์ในฟอร์แมตอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้งานบนเว็บ เป็นต้น ซึ่งภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย โปรแกรมย่อยทั้งหมด 5 โปรแกรม คือ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.81.172.77