ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ข้อมูลส่วนบุคคลในยุคสังคมสารสนเทศอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000059
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 28
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด หัวข้อการบรรยาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.207.129.175