ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การแปลงไฟล์วิดีโอเป็น Flash Video (FLV) โดยใช้โปรแกรม QuickTimeอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000060
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 3
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด Flash Video (FLV) เป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ Flash ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถนํามาใช้งานร่วมกับ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
35.175.201.191