ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษาผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000069
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 4
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด การประเมินได้แบ่งเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษาไว้ 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.204.56.185