ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงินอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 01000114
เลข ISBN 974-8086-62-3
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 101
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.206.14.36