ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2000อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001310
เลข ISBN 9748328708
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 140
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยเฉพาะ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีทั้งทฤษฎี แบบฝึกหัดประกอบท้ายบททุกบทเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และตัวอย่างทฤษฎี โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 9001:2000 ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นเหมาะกับทุกวงการ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา และการบริการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.215.77.12