ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> สมบัติผู้ดียืมหนังสือ
ผู้แต่ง นนนี่ ฐิติรัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001870
เลข ISBN 9789743899935
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 223
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด “สมบัติผู้ดี” เล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย ซึ่งอ่อนหวานงดงาม ซึ่งรวบรวมมาไว้ในเล่มนี้ เพื่อผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติ ทั้งยังได้อธิบายเพิ่มเติม สอดแทรกคติต่าง ๆ ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.204.56.185