ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ( 4 สี )ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. ยุพดี พิษณุไวศยวาท
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002290
เลข ISBN 9789743025792
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 130
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนที่เรียนสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เราประสบอยู่บ่อย ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน หนังสือเล่มนี้เน้นบทสนทนาที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของการสื่อสารในสถานประกอบการและในงานอาชีพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.229.117.123