ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เทคนิคและการพัฒนาบุคลิกภาพยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉันทนิช อัศวนนท์
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002401
เลข ISBN 9743015884
ปีที่นำเข้า 2013-11-19
จำนวนหน้า 476
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด รู้จักหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงานและการเข้าสังคมอย่างไร พื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเอง เกิดความมั่นใจในตัวเอง และพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.239.4.127