ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ. ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002403
เลข ISBN 9747816695
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 206
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มารยาท กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้มีความเหมาะสมกับการแสดงบทบาทและการดำเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์เช่น การแต่งกาย การพูด การเสดงออกในด้านมารยาท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.215.77.12