ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. สุริยะ เจียมประชานรากร และคณะ
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002408
เลข ISBN 9743203872
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 266
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่ดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.227.251.94