ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การเขียนจดหมายโต้ตอบ (2000-1241)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วัชระ โพธิสรณ์
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002516
เลข ISBN 978-616-211-431-1
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 190
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด วิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภท วิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.215.77.12