ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ขอมโบราณยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003045
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 322
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ขอมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มรดกที่สำคัญสุดของอาณาจักรขอมคือ นครวัด และนครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และยังมีลัทธิความเชื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยศาสนาหลักของอาณาจักรนี้ได้แก่ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับมาจากศรีลังกา เนื้อหาที่นำมาเรียบเรียงนี้ี้ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ขอม ซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่ ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในช่วงสมัยต่างๆ รวมถึงอารยธรรม และอิทธิพลขอมที่มีต่อไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.204.56.185