ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ย้อนตำนานน้ำท่วมกรุงเทพ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003056
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 202
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสภาพภูมิประเทศตรงนี้เป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำรอบเมือง คนไทยสมัยโบราณรู้จักสร้างบ้านเมืองเรือนเพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำหลากคือ จะยกบ้านขึ้นสูง โดยมีใต้ถุนอยู่ด้านล่าง ไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเพื่อหนีน้ำ น้ำท่วม จึงเป็นอุทกภัยที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านานซึ่งทุกคนรู้จักกันดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โบราณเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ซึ่งคนในสมัยโบราณ เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำหลาก ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้อย่างกลมกลืน หากแต่ในปัจจุบัน ไม่เป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในครั้งสำคัญต่างๆ และโดยเฉพาะได้นำเสนอเน้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และต้นเหตุอันแท้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.215.77.12