ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประไพศรี สงวนวงศ์
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003240
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-11-18
จำนวนหน้า 282
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ศึกษาการอ่านในระดับคำ วลี อ่่านเพื่อจับใจความสำคัญ ประโยคและย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.206.14.36