ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การสนทนาภาษาอังกฤษ 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุพดี พิษณุไวศยวาท
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003259
เลข ISBN 9789743026515
ปีที่นำเข้า 2013-11-19
จำนวนหน้า 132
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เน้นบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักไวยากรณ์ คำศัพท์และการสนทนาเบื้องต้น ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านฝึกทักษะความคิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
18.206.14.36