ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ถอดใจทุกข์ ก็พบสุขยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิริญาดา วรวรรณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003308
เลข ISBN 9786165154680
ปีที่นำเข้า 2014-02-06
จำนวนหน้า 178
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกเป็นได้ ทีเด็ดสุดยอดที่ท่านจะได้พบ เห็นจะเป็นกรรมวิธี "เตรียมตัว เตรียมใจ" ของการ "ถอดกาย ถอดใจ ถอดชีวิต" จากโลกนี้สู่โลกภายหน้า หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนสูตรสำเร็จ ที่ช่วยให้เข้าใจมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเข้า ใจ ในรปู แบบการเขยี นทีส่ นกุ ทั้งยงั ง่ายตอ่ ความเข้า ใจในภาษาธรรมะ จึงคิดว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ มีแต่จะได้กำาไรชีวิตโดยเฉพาะยิ่งถ้าสามารถนำาไปปฏิบัติได้ก็จะช่วยต่อยอดกำาไรชีวิตให้มี มากมายเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณ”
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.236.46.172