ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่องอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ทีบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003392
เลข ISBN 9789743195198
ปีที่นำเข้า 2014-07-10
จำนวนหน้า 403
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ความตั้งใจในการทำหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ได้ใช้เป็นคู่มืออ้างอิง โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 การทำความเข้าใจ Tense ทั้ง 12 ส่วนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจน ว่ากริยาตัวเดียวกันใน Tense ต่างๆ นั้นกระจายได้หรือเขียนได้เป็นแบบไหนอย่างไรบ้าง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
3.215.77.12