ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> เรื่องเข้าของประเทศสยาม = The rice of Siamผู้แต่ง สุวพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 03000014
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 47
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เรื่องเข้า(ข้าว)ของประเทศสยาม = The rice of Siam เป็นเอกสารบอกเล่าถึงเรื่องราวการปลูกข้าว การจำหน่าย การส่งออกข้าว การชลประทานเพื่อการเกษตร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
35.168.111.191