ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> testtt -> กลยุทธ์การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์ = Radio broadcasting administration strategies for agricultural promotion: a case study of the Roi-Et department of fisheries radio station, F.M. 101.60 MHz / เทอดศักดิ์ ด้วงเจริญ.อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทอดศักดิ์ ด้วงเจริญ.
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ เอกสารสถาบัน
หมวดหนังสือ­ testtt
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 09000016
เลข ISBN 123456789
ปีที่นำเข้า 2015-03-16
จำนวนหน้า 295
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด กลยุทธ์การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์ = Radio broadcasting administration strategies for agricultural promotion: a case study of the Roi-Et department of fisheries radio station, F.M. 101.60 MHz / เทอดศักดิ์ ด้วงเจริญ.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

Power by STAQ Technologies. Co., Ltd.
54.90.237.148